اجرای پارکینگ هوشمند خودرو در ورودی غربی دانشگاه فردوسی

  • car rfid_fer uni 1car rfid_fer uni 2

    اجرای پارکینگ هوشمند خودرو در ورودی غربی دانشگاه فردوسی

    با توجه به حساسیت در تردد اتومبیل ها در ورودی دانشگاه ،سامانه پارکینگ هوشمند خودرو در ورودی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 ، توسط شرکت طراحی ،تولید و پیاده سازی گردید.با اجرای این سامانه مدیریت بهتری در تردد خودروها و جزییات تردد را حاصل شد و فقط خودروهای مجاز و تعریف شده اجازه تردد را دارند.ریدرهای ورود و خروج از نوع برد پایین و قابل استفاده با کارت پرسنلی می باشد.برد تولید شده توسط شرکت دارای ارتباط شبکه و ارتباط با نرم افزار جامع سدف دانشگاه فردوسی می باشد.

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت