سامانه پارکینگ هوشمند اتومبیل در دانشکده دامپزشکی


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/afarines/public_html/rfid/wp-content/themes/afarinesh/content-gallery.php on line 87

    سامانه پارکینگ هوشمند اتومبیل در دانشکده دامپزشکی

    سامانه پارکینگ هوشمند خودرو برای اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 ، توسط شرکت طراحی ،تولید و پیاده سازی گردید.ریدرهای ورود و خروج از نوع برد پایین و قابل استفاده با کارت پرسنلی می باشد.برد تولید شده توسط شرکت دارای ارتباط شبکه و ارتباط با نرم افزار جامع سدف دانشگاه فردوسی می باشد.

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت