پیاده سازی پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد

  • board parkingbyc parking1

    پیاده سازی پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد

    پارکینگ هوشمند دوچرخه در سال 1390 در مرکز آمار و امور رایانه ای جهت تردد پرسنل و دانشجویان راه اندازی شد. هم اکنون ایستگاه های بیشتری از این سامانه در حال راه اندازی می باشد.سخت افزار این سامانه کاملا هوشمند و توسط شرکت آفرینش سیستم طراحی شده است.

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت