پیاده سازی سیستم کنترل تردد خوردرو در دانشکده مهندسی

  • rfid car parking _ eng uni1rfid car parking _ eng uni2

    پیاده سازی سیستم کنترل تردد خوردرو در دانشکده مهندسی

    با توجه به حساسیت در تردد اتومبیل ها در دانشکده مهندسی ،سامانه ای جهت کنترل و مدیریت تردد اتومبیل ها در این مرکز توسط شرکت طراحی ،تولید و پیاده سازی گردید.با اجرای  فقط خودروهای مجاز و تعریف شده اجازه تردد را دارند.ریدرهای ورود و خروج از نوع برد پایین و قابل استفاده با کارت پرسنلی و یا صدور کارت مجاز می باشد.برد تولید شده توسط شرکت دارای ارتباط شبکه و ارتباط با نرم افزار جامع سدف دانشگاه فردوسی می باشد

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت