تجهیز آزمایشگاه های دانشکده مهندسی به دستگاه کنترل تردد

  • access control 3access control 2access control

    تجهیز آزمایشگاه های دانشکده مهندسی به دستگاه کنترل تردد

    از سال 89 تا به امروز آزمایشگاه ها ، اتاق های سرور و مهم و حتی اتاق های خدماتی این دانشکده به دستگاه های اکسس کنترل ساخت شرکت تجهیز شده اند.تمامی تجهیزات کنترل تردد نصب شده به صورت شبکه می باشند و توسط نرم افزار جامع شرکت آفرینش سیستم قابل کنترل و مانیتورینگ می باشند.

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت